pic
logo
pic pic aktualne-cislo archiv predplatne reklama vydavatelstvo pic

 11/2017

obsah-casopisu

Online poradňa pre správu bytových domov

 

Bezstarostné bývanie je snom každého jedného z nás. Jeho výhodnosť sa odvíja najmä od typu stavby a okolitých podmienok, ktoré je potrebné zabezpečiť. Môže to byť rodinný dom a byt v osobnom vlastníctve či prenájme. V mnohých prípadoch si ľudia mylne myslia, že v prípade bytových jednotiek je celková údržba jednoduchšia a človek, ktorý sa rozhodne pre túto voľbu má po všetkých starostiach.

Kúpou bytu to nekončí
Ani pri klasickej správe bytových domov to nie je zďaleka tak jednoduché. Tým, že si kúpite byt a zatvoríte za sebou vchodové dvere, svet naokolo neprestáva fungovať. Ako sa majiteľ rodinného domu stará o všetky poplatky za energie a údržbu s ohľadom na dobré uchovanie jeho vlastností na niekoľko rokov dopredu, tak aj majiteľ bytu má svoje povinnosti voči stavbe, v ktorej býva.

Teda každý majiteľ bytu má svoje povinnosti, ktoré mu dokonca vyplývajú aj zo zákona. Do akej miery si ich je schopný plniť sa nakoniec odzrkadľuje na stave v akom sa dom, či jeho okolie nachádza.

Nutné sú príspevky do fondu a vyúčtovanie
Nakoľko je bytová jednotka charakteristická svojou veľkosťou a počtom susedov, celková údržba a starostlivosť je niekoľkonásobne väčšia než pri rodinnom dome. Každý z vlastníkov a nájomcov by sa mal podieľať na prispievaní do spoločného fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastníci by mali najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku dostať ročné vyúčtovanie, ktoré by malo obsahovať ich konkrétnu spotrebu nie len za bytovú jednotku, ale celé priestory stavby.

Od správcu závisí vaše pohodlie
Všetky tieto veci musia byť v správe zodpovednej osoby, ktorá má plnú dôveru všetkých majiteľov bytov. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, môžete si nechať poradiť aj online. V každom prípade by mal mať každý jeden správca na starosti komplexnú správu bytových domov, ktorá bude riadená zodpovedne a podľa požiadaviek vlastníkov a nájomníkov bytov.
 

 

harmonia linia relax
DATACOM EU s.r.o.